שער הנגב - ביהס תיכון שער הגנב תשעג
נווט למעלה
כניסה

כותרת - ביס תיכון.png

פרטים לפניות.png

 לאתר ביס.png

ענת טריווקס פרטים.JPGעינת חיימי פרטים.JPG
זהר ניר לוי פרטים.JPGעירית צמח פרטים.JPG

התיכון נמצא בקרית החינוך ומקיים קשרי גומלין עם:
  • האולפן למוסיקה – במגמת מוסיקה, בי"ס מנגן בחטיבת הביניים ופעילויות ייחודיות.
  • האולפן למחול – במגמת מחול, השתתפות באירועים.
  • מכללת ספיר – במגמות רדיו, קולנוע ורובוטיקה (בהקמה(

 

בית הספר פיתח מודל ניסויי המתמקד בחברותא, טקסט ויצירה.
בדרך המטפחת זהות ושייכות מחד ומאידך מסוגלות והישגים בלימודים.
מודל זה כולל פעילות קבוצתית, התמודדות עם טקסטים מגוונים ותהליכי יצירה ובניית תוצרים.
 קו היסודי.png
בית הספר מפעיל מגוון של 16 מסלולי מגמות בחירה בחטיבה העליונה.
בתחומי האומנויות: מוסיקה, מחול, קולנוע, אמנות פלסטית, עיצוב ועיצוב אופנה.
המדעים והטכנולוגיה: פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, הנדסת מכונות ורובוטיקה, מערכות בקרה ואנרגיה, מערכות ייצור וניהול עסקי.
והחברה: סוציולוגיה, גיאוגרפיה, ערבית, תקשורת וארץ ישראל.
 קו היסודי.png
בית הספר מפעיל מסלול עתודה מדעית טכנולוגית למצטיינים בשתי החטיבות.
בית הספר מפעיל מערך תגבור לימודי למתקשים בשתי החטיבות.
מחצית כיתות בי"ס מצוידות בטכנולוגיה של לוחות אינטראקטיביים ומחשבים ניידים, ואנו בדרך להצטיידות מלאה.
בית החינוך מפעיל מערך רחב של פעילות משלימה: סמינרים, טיולים וסיורים ושבועות מרוכזים.
קו היסודי.png