שער הנגב - השירות הפסיכולוגי
נווט למעלה
כניסה


שירות פסיכולוגי חינוכי  - עם לוגו שפח.png 
שפח פרטי תקשורת.JPG
חיים פליישמן פרטים.JPG

  שפח - תת כותרת.png

השירות הפסיכולוגי החינוכי מהווה יחידה המופקדת על ליווי הילד, משפחתו ומערכות החינוך בהן הוא פועל לאורך מסלול חייו מגיל לידה עד גיל 18, על מנת לקדם את התפתחותו התקינה ואת מיצוי יכולתיו.

 
בהתבסס על גישה מערכתית-קהילתית שפ"ח שער הנגב מעורב בעשייה ביישובים ובמוסדות המועצה לקידום צמיחה ולהתמודדות עם מצבי משבר וחירום.
השירות ניתן מטעם המועצה האזורית, כזרוע של השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך (שפ"י) בתמיכתו התקציבית ובפיקוחו המקצועי, וכן ברישוי משרד הבריאות. ייחודיות השפ"ח: כיסוי למסגרות מגיל לידה, עבודה עם מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, עבודה בינ-מקצועית וקהילתית.

תחת היחידה פועל מרכז אבחון לקויות למידה מוכר של משרד החינוך, יחידת השפ"ח מוכרת על ידי משרד החינוך לצורך התמחות בפסיכולוגיה חינוכית.

קו - שפח.png

 תחומי הפעילות.png
ילדים ונוער.png
מץחות ירוקים.png
סוגיות התפתחותיות נורמטיביות
מץחות ירוקים.png
לקויות התפתחותיות ופיזיות
מץחות ירוקים.png
קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים
מץחות ירוקים.png
קשיים בתפקוד הלימודי
מץחות ירוקים.png
ילדים בסיכון
מץחות ירוקים.png
ליווי הורים
 
חינוך פורמאלי וחברתי.png
מפתחות.png
יוזמות חינוכיות - פסיכולוגיות
מפתחות.png
סוגיות מערכתיות במוסדות החינוך ביישובים
מפתחות.png
קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים
מפתחות.png
קונסולטציה לאנשי חינוך
 

חינוך מיוחד.png

 

מפתחות כתומים.png

איתור ואבחון
מפתחות כתומים.png השתתפות בועדות סטטוטוריות (שילוב, השמה, שיבוץ, החלטה)
 
לחץ ומשבר.png
 
מפתחות אפורים.png 
התמודדות עם המצב הביטחוני באזור
מפתחות אפורים.png
טיפול פרטני/קבוצתי וליווי תלמידים, הורים, צוותי חינוך וקהילות
 

 

חוסן.png

מפתחות אדומים.png
העצמה הורית
מפתחות אדומים.png
קידום חוסן אישי וקהילתי
 

 

 קו - שפח.png